Výsledky počtu nemocí z povolání | Renturi.cz

Výsledky počtu nemocí z povolání

Podle statistik Státního zdravotnického ústavu z roku 2021 vzrostl ve srovnání s rokem 2020 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 4931, tj. o 443 % případů. Ačkoli značný podíl nemocí z povolání byl zapříčiněn situací s Covid-19

Výsledky počtu nemocí z povolání

Moravskoslezský kraj se umístil na prvním místě s nejvyšším počtem nemocí z povolání (celkem 1187, tj. 19,8 % všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorii nemocí z povolání byla onemocnění spojená s Covid-19, ve značné míře byly i nemoci způsobené fyzikálními faktory (celkem 129 případů). Nemoc z přetěžování končetin byla zaznamenána celkem 74 krát a nemoc z vibrací 52 krát. 

Tyto údaje potvrzují, že je důležité věnovat pozornost pracovním podmínkám a prostředí, ve kterém se pracovníci nachází. 

 

Jak eliminovat nemoc z povolání? 

Jednoduchý a efektivní způsob, jak nemocem z povolání předejít je ergonomické měření pracovního místa, pracoviště a výkonu pracovníků. Získáte tak výsledky, zda zaměstnanci přetěžují některé z částí svého těla a zda je jejich pracovní prostředí vhodné pro výkon práce. 

 

Pokud chcete snížit a eliminovat nemoci z povolání i u vás na pracovišti a mate zájem o vybraná měření, je možné se obrátit na tyto kontakty:

Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz