Téměř 40 % Čechů tráví pracovní dobu v sedě | Renturi.cz

Téměř 40 % Čechů tráví pracovní dobu v sedě

Jak název článku napovídá, práce vsedě je jako pracovní poloha velmi častá. Proto bychom ji měli věnovat pozornost. 

Téměř 40 % Čechů tráví pracovní dobu v sedě

Práce v sedě má několik výhod, jako je například nepatrné statické nebo dynamické zatížení těla, menší energetická výdaj nebo například opora pro tělo spojená se schopností vyšší koncentrace.

 

Co jsou ale nevýhody a jak nás sezení při práci ovlivňuje?

První, co nás napadne, je monotónnost práce. Vynakládáme jen malou svalovou sílu, která s postupem času ubírá na celkové síle člověka. Při sezení máme také omezený rozsah pracovních činností a při špatném sezení se nám deformuje postava.

 

Jak by měla práce v sedě správně vypadat?

Je potřeba si uvědomit, zda pracovní místo obsadí žena nebo muž. Obě tyto skupiny mají totiž rozdílné rozpětí pracovního místa v koherenci s antropometrií. 

Podívejme se na určité hodnoty rozpětí, které je třeba brát v úvahu při konstrukci pracovního místa.

Pracovní výška rukou 56 – 91 cm
Výška displeje 69 – 84 cm
Hloubka prostoru minimálně 53 cm
Šířka prostoru optimálně 63 cm

 

A jak vypadá ideální sed? 

Ideální sed si můžeme představit jako sed v koňském sedle. Z anatomického hlediska se jedná o sed, kdy stehna s trupem svírají úhel alespoň 135 stupňů.

Na závěr je dobré říci, že ergonomii pracovního prostředí je potřeba věnovat pozornost, aby Vaši zaměstnanci mohli být maximálně efektivní.

 

V případě zájmu o vybraná měření je možné se obrátit na tyto kontakty:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz