Otevření ordinace pro ukrajinské uprchlíky | Renturi.cz

Otevření ordinace pro ukrajinské uprchlíky

Otevření ordinace pro ukrajinské uprchlíky

Společnost Renturi se rozhodla pro aktivní zapojení v rámci pomoci lidem, kteří jsou zasaženi válečným konfliktem na Ukrajině, a to otevřením ordinace se zaměřením na všeobecné lékařství a preventivní lékařskou péči. Všem lidem, kteří prchají před válkou, pomůžeme s pokrytím nákladů a zajištěním základní lékařské pomoci. 

V ordinaci bude přítomen praktický lékař a zdravotní sestra, kteří budou připraveni řešit akutní zdravotní potíže a bolestivé stavy. Rovněž bude poskytováno poradenství v rámci následné zdravotnické péče. 

Tato ordinace bude otevřená od 01.06.2022 v objektu Polikliniky Jarov na adrese Koněvova 2427/205, Praha 3 – Žižkov, 130 00.

Objednání je možné provést telefonicky na čísle +420 736 779 080 nebo emailem na adrese doktor.ua@renturi.cz. Návštěva ordinace však není touto objednávkou podmíněna, lze se tedy dostavit i bez objednávky. 

Ordinační doba bude zveřejněna na webových stránkách společnosti Renturi. 

Společnost Renturi je jedním z největších nestátních poskytovatelů pracovního lékařství v České republice. Poskytování pomoci tedy považujeme za samozřejmost, které se budeme společně s partnery dále věnovat, stejně tak jako rozšiřování a edukaci celého našeho týmu profesionálních odborníků se všemi příslušnými atestacemi a praktickými zkušenostmi.