Napsali o nás: Ekonomický magazín | Renturi.cz

Napsali o nás: Ekonomický magazín

Ekonomický magazín požádal o rozhovor naši výkonnou ředitelku společnosti Renturi Kateřinu Piwkovou. 

Napsali o nás: Ekonomický magazín

Ekonomický magazín požádal o rozhovor naši výkonnou ředitelku společnosti Renturi Kateřinu Piwkovou. Otázky směřovaly témata ohledně COVIDu, jak probíhalo povinného testování ve firmách na COVID-19 nebo jaký vidí nadále vývoj této situace. Článek nabízí inspirativní vhled do fungování firmy během tohoto krizového období. Zveřejněn byl v záři 2021.

Přepis článku naleznete níže. Přejeme příjemné čtení.

ekonomický magazín

KATEŘINA PIWKOVÁ: POVINNÉ TESTOVÁNÍ BYLO PRO FIRMY ŠOK, NA DALŠÍ VLNU JE EKONOMIKA DOBŘE PŘIPRAVENÁ. FIRMY SAMY INVESTUJÍ DO PREVENCE

V průběhu pandemie nemoci Covid-19 se mnohé české velké firmy spoléhaly na své poskytovatele pracovních lékařských služeb k zajištění testování a dalších souvisejících výkonů, které stát rychle počátkem března letošního roku požadoval.

Tito poskytovatelé pak museli zvládnout situaci, se kterou se nikdo před tím nesetkal – rychle nakoupit testy, najmout nové lidi a celou akci také zvládnout procesně. A celý kolotoč si mohou zopakovat, pokud nemoc propukne opět na podzim v nové vlně.

Rozhovor s KATEŘINOU PIWKOVOU, výkonnou ředitelkou společnosti Renturi, která lékařské služby pro firmy dodává.

Jste dodavatel lékařských služeb pro firmy. Co pro vás znamenala epidemie koronaviru? Jak vypadala spolupráce s vašimi klienty?

Primárně jsme poskytovatel pracovních lékařských služeb pro jedny z největších společností v České republice. Našimi klienty jsou firmy jako Hyundai, Amazon, Lego, Continental nebo Honeywell Aerospace. V těchto podnicích máme své místní ordinace, které poskytují pracovní lékařskou službu a servis pro jejich zaměstnance a post emergency systém. Působíme tam od roku 2009. S covidem přišla potřeba zajistit testování pro tyto obrovské podniky. Přirozeně tyto společnosti oslovily nás jako dodavatele. Byla to přirozená reakce klientů, kdo jiný než jejich poskytovatel lékařských služeb by to měl dělat. Primárně jsme začali testovat u našich klíčových partnerů, u klientů, kde máme vybudovanou ordinaci. Pak se na to nabalili další klienti, kteří se dozvěděli, že Renturi poskytuje antigenní testování, že jsme to schopni zajistit. Sami nás oslovovali, zda jim v tom můžeme pomoci.

Kolik bylo nových klientů?

Nejdříve desítky a po pár týdnech stovky.

Jak jste zvládli vybudovat během tak krátké doby zázemí v tolika společnostech?

U našich klientů už jsme zázemí vybudované měli. Co bylo potřeba vybudovat nově, tak jsme prostě postavili nově. Firma se časem rozrůstala tak, jak vznikala potřeba testování. Okamžitě jsme začali reagovat na potřebu firem nákupem testů, náborem odborného personálu, zajištění všech podmínek, které jsme potřebovali. Fakticky vznikla firma ve firmě, která časem rostla.

Kde jste sehnali v tak krátké době personál?

S personálem byl samozřejmě problém. Ale na trhu působíme už deset let a máme velké náborové oddělení, které se stará o to, abychom měli zajištěné personální zabezpečení. Věděli jsme, jak kontaktovat na odborný personál. Museli jsme zřídit náborovou divizi, která pracovala s databází lidí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Podařilo se nám nabrat během krátké chvíle stovky zdravotníků. Výhodou je, že nejsme neznámá firma, takže se nám podařilo během krátké chvíle oslovit dostatečné množství lidí a zaměstnat je.

A jak se sháněly testy?

Na to jsme museli vynaložit velké množství vlastních financí. Nesmíme zapomenout, že v té době testy nebyly na trhu. Firmy je neměly, proto se obracely na nás. Zajistili jsme tak odborný personál i certifikaci testů, kterou stát navíc každou chvíli měnil, měnily se požadované vlastnosti testů. Byla to pro nás stejně jako pro všechny nová situace, museli jsme se přepnout do takové startupové mentality, asi stejně jako klienti, ministerstvo i pojišťovny. Bylo prostě nutné reagovat rychle.

Kolik jste za testy vynaložili?

Ze začátku to byly desítky milionů, čím víc přibývalo firem, kde jsme testovali, tím větší samozřejmě byly náklady nejen na testy, ale i na administrativu a logistiku. Postupně jsme se dostali až na řády stovek milionů. Největší nákladová položka byl nákup testů a mzdové náklady.

Byl s nákupem testů velký problém? Předpokládám, že bylo nutné vyjednávat s čínskými firmami…

Ne přímo. Sehnali jsme testy, které byly z EU, které jsou přímo distribuované v Česku. To určovala i metodika, že testy musí mít CE certifikaci i IVD registraci, musí splňovat přesnou specificitu i senzitivitu. Měli jsme na to zřízené metodické oddělení, které se zabývalo tím, zda test má přesně to, co má mít dle metodiky ministerstva zdravotnictví i pojišťovny.

Povinné testování skončilo koncem června. Jak se změnila vaše práce potom?

Firmy stále dobrovolně testují preventivně. Pořád s řadou firem spolupracujeme, a i přes prázdniny jsme testovali u našich stálých klientů, abychom zachytili případné infekční zaměstnance, kteří se vrací z dovolených zpět do práce. Samy firmy jsou rády za to, že mají poskytovatele péče na pracovišti a Covid se jim tam nerozmáhá.

Setkáváte se s tím, že lidé odmítají testování?

Je to na dobrovolném rozhodnutí každého zaměstnance. Ale tím, že se nechají otestovat, tak mají zároveň test, který je platný třeba i pro vstup do fitness centra nebo dalších služeb, tak to je pro ně i do určité míry benefit, že se o to nemusí starat.

Vy jste i očkovali. Dokonce v Pardubickém kraji to vyvolalo některé kontroverze, že jste neměli smlouvy s ministerstvem.

To vůbec není pravda. Smlouvy jsme měli a vše jsme dodrželi. Byl tam velký tlak ze strany kraje na to, začít očkovat, protože kraj sám nebyl schopen zřídit očkovací místo, tak požádal nás. Ve velké rychlosti jsme se zmobilizovali a zřídili očkovací místo, ale vše bylo v pořádku. Máme očkovací místo v Pardubicích, České Třebové a ve společnosti Hyundai, které je určené pro zaměstnance i veřejnost. Očkovací místa jsme zřídili ve všech našich on-site centrech, tam kde jsme poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Bohužel potom se vládní strategie změnila při změně ministra, ministerstvo od toho ustoupilo a rozhodlo se využívat především velkokapacitních center. Nemohli jsme tak naše kapacity využít tak, jak jsme chtěli. Mrzí nás to, protože jsme mohli očkovat rychleji.

Bude to možné využít pro případnou třetí dávku?

Ano, jsme připraveni očkovat ve firmách nadále. Pokud tedy dojde ke změně vládní strategie. Jsme připraveni ta zřízená místa využít a klienti o tom vědí.

Říkala jste, že jste měli stovky nových klientů, dá se říct, že jste “vydělali na pandemii”?

Takto jsme to nebrali. Jsme poskytovatelem pracovní lékařské péče přes deset let. Bylo pro nás přirozené, že se postaráme o své klienty, koneckonců kdo jiný by to měl dělat než jejich firemní lékař. Bylo s tím obrovské množství úsilí, byli jsme tu patnáct hodin v práci, abychom dokázali klienty uspokojit. Firmy byly v situaci, kdy si musely zařídit testování zaměstnanců buď svépomocí, nebo pomocí svého poskytovatele lékařské péče. Testy nebyly běžně dostupné a nikdo jim nebyl schopen pomoct. My jsme zvyklí pracovat pro automotive sektor, kde se řeší vše ihned, a i díky této praxi s velkými firmami jsme byli zvyklí jet na tři směny a odříct si během té doby normální život. Pro nás to úplně neskončilo, fungujeme v takovém režimu dál. Covid není u konce, zřídili jsme očkovací místa, pořád testujeme, a také pořád běží naše normální práce, poskytování pracovního lékařství pro asi 20-25 tisíc zaměstnanců. I díky tomu průmyslové firmy pořád jedou.

Vidíte na firmách jiný přístup k pracovní lékařské péči, díky Covidu?

Daleko víc dbají na prevenci. Už když Covid začal, tak s námi konzultovaly firmy trasování a testování, infekčnost nemoci a podobně. Covid se pořád vyvíjí a mutuje, tak jsme pro ně i odborný konzultant. Teď se řeší očkování nejen na covid ale i na chřipku a jiné nemoci. Takže sháníme i jiné očkovací vakcíny. Trend je takový, že se řeší daleko více prevence, aby se ta situace neopakovala. Aby byli všichni připraveni. Probíráme s klienty i případnou třetí vlnu očkování, pokud to vláda doporučí.

A co znamenala pandemie pro vás jako poskytovatele?

Vnímám jako pozitivní, že jsme neodmítli žádnou firmu i v této šílené době, a pomohli jsme všem, kdo se na nás obrátil. Byli jsme schopni obsloužit i menší firmy, i když to pro nás znamenalo v podstatě žít v práci.

Jsou firmy připravené podle vás na případnou další vlnu?

Pokud to dokážu posoudit u našich klientů, tak ano. Už jsme se hodně naučili, někteří klienti byli připraveni dopředu i na tu jarní vlnu. Všichni to sledují, jsou připravené daleko lépe, než byly.

Odkaz na článek.