Metody, používané laboratoří fyziologie práce | Renturi.cz

Metody, používané laboratoří fyziologie práce

Laboratoř fyziologie práce je místem, na které je potřeba se obrátit v mnoha případech, týkajících se BOZP. Povinná je například kategorizace práce, které již byl věnován předchozí článek. Laboratoř zkoumá a měří pracovní polohy, lokální svalovou zátěž a celkovou fyzickou zátěž. K tomu jsou používány speciální metody, které budou v dnešním článku blíže představeny. 

Metody, používané laboratoří fyziologie práce

V rámci konkrétních fyziologických měření Laboratoře Renturi je využíváno biomechanické analýzy, monitorování srdeční frekvence a integrované elektromyografie.

 

Biomechanická analýza

Při měření pracovních poloh je využíváno tzv. biomechanické analýzy. Jednoduše se jedná o analýzu toho, jak se člověk pohybuje. Tato analýza může hrát klíčovou roli jak při prevenci zranění, tak při zvyšování pracovního výkonu. V rámci této analýzy dochází k hodnocení úhlů částí těla (hlava, trup, končetiny atd.), z čehož se výsledně určuje, jestli je daná pracovní poloha přijatelná nebo nepřijatelná. 

 

Monitorování srdeční frekvence

Monitoring srdeční frekvence je hlavní metodou pro měření celkové fyzické zátěže, kdy je zkoumáno, jestli námaha při vykonávané činnosti nepřevyšuje fyziologické možnosti pracovníků. Tato metoda je velice přesná, neboť při ní dochází k měření tepové frekvence specifickými přístroji. Dále je určen energetický výdej a je sledována manipulace s břemeny. Výsledky měření srdeční frekvence bývají porovnávány s platnými hygienickými limity – v případě nevyhovujících výsledků je nutné přijmout adekvátní opatření, která sníží celkovou fyzickou zátěž zaměstnanců.

 

Integrovaná elektromyografie

Elektromyografie, také označovaná jako EMG, je elektrodiagnostická metoda, sloužící pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí – dochází ke snímání elektrofyzických potenciálů sledovaných svalových skupin. Výsledky jsou srovnávány s hygienickými limity a při jejich překročení musí být práce obměněna jinou činností, vystřídáním zaměstnance nebo bezpečnostními přestávkami. Tato metoda je využívána pro kategorizaci prací, optimalizování pracoviště či ověření podmínek pro vznik nemocí z povolání.

V případě zájmu o vybraná měření je možné se obrátit na tyto kontakty:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz