GLOBÁLNÍ PRACOVNĚ-ZDRAVOTNÍ PROBLÉM | Renturi.cz

GLOBÁLNÍ PRACOVNĚ-ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

Slyšeli jste již o muskuloskeletální poruše? Netrpíte poruchou také? Dozvíte se více v článku...

GLOBÁLNÍ PRACOVNĚ-ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

Onemocnění a poškození kloubů nebo tkání patří k nejčastějším onemocněním související s prací. Můžeme se také setkat s odborným pojmem muskuloskeletální porucha.  Tato onemocnění postihují téměř celé lidské tělo, zejména pak krk, ramena, ruce, záda a nohy. Tímto zdravotním problémem trpí miliony pracovníků v Evropě i ve světě, což v konečném důsledku negativně ovlivňuje zaměstnavatele zvyšujícími se náklady v řádu milionů. 

 

Bolesti zad a končetin

Pracovně-zdravotní problém neboli muskuloskeletální porucha se nejčastěji projevuje bolestí zad a končetin. Postiženými oblastmi jsou u většiny případů ruce, ramena, krk, záda a nohy. Tato porucha však může postihnout téměř jakoukoliv část těla v závislosti na typu pracovního výkonu. 

U většiny případů se jedná o poškození nebo onemocnění kloubů a tkání, nejčastěji pak:

-        Bolet zad způsobená přetěžováním nebo jako následek pracovního úrazu

-        Bolest končetin vlivem přetěžování opakovanými pohyby

-        Ztuhlost a bolest ramen a krku z důvodu špatného držení těla při pracovním výkonu

 

Ze začátku se objevují menší nebo občasné problémy, jako je: 

-        Akutní bolest zad, která je způsobena přetížením svalů nebo vzniká při výhřezu ploténky a trvá zhruba 3 týdny

-        Akutní bolest krční páteře

-        Akutní bolest končetin

 

Z těch se postupem času mohou stát až chronická onemocnění a poruchy, která trvale ovlivňují pracovní výkon zaměstnance a v nejhorším případě vedou k trvalé invaliditě.

„Muskuloskeletální poruchy jsou ve většině případů způsobeny špatnou ergonomií práce.“

Z vlastní zkušenosti možná znáte, že jste se při práci namáhali více, než jste měli, a poté vás bolela záda, ruce nebo celé tělo. Právě přetěžování bychom zařadili na přední příčku příčin onemocnění. 

 

Dále jsou muskuloskeletální poruchy způsobeny

-        manipulaci s břemeny, zejména při naklánění a vytáčení trupu,

-        opakované nebo prudké pohyby,

-         nepřirozené nebo statické polohy,

-        vibrace, špatné osvětlení nebo chladné pracovní prostředí,

-        práce v rychlém tempu,

-        dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloz

 

Nejvíce riziková povolání

Muskuloskeletální poruchy mohou vznikat při jakékoliv práci, nicméně jsou zde uvedené sektory, kde musíme zdravotnímu stavu a ergonomii práce věnovat zvláštní pozornost. Není překvapením, že se jedná o fyzicky náročné práce spojené s častým pohybem a přetěžování lidského těla. Co však překvapením být může, jsou sedavé pracovní pozice, při kterých rovněž vzniká muskuloskeletální porucha. 

Zde je seznam oborů s nejrizikovějším povoláním:

-        Stavebnictví

-        Výrobní, strojní a těžební průmysl

-        Zemědělství

-        Autodoprava

-        Administrativa

-        Gastronomie

 

Jak tomu zabránit?

Problémy, které vznikají při pracovních činností, začínají i končí u prevence. Právě díky prevenci je možné minimalizovat riziko vzniku zdravotních potíží. Předejít problému můžete nejen školením zaměstnanců, ale hlavně správnou ergonomií práce a pracovního místa.Je zřejmé, že každá pracovní pozice a místo mají svá specifika a je tedy nutné k nim přistupovat individuálně. Pro správné nastavení a odbornou radu je vždy dobré vyhledat odborně kvalifikovaného fyzioterapeuta se znalostmi v oblasti ergonomie.