Ergonomie a jak snížit lokální svalovou zátěž | Renturi.cz

Ergonomie a jak snížit lokální svalovou zátěž

“To mám z práce“, věta, kterou jsme už určitě slyšeli nebo sami dokonce řekli. Bolestí v zádech, zápěstí nebo jinde na těle trpí čím dál více lidí. 

Ke svalové zátěži může dojít buďto během vlastní zájmové aktivity, jako je například sportování, ale může být na vině právě i pracovní prostředí.

Ergonomie a jak snížit lokální svalovou zátěž

Lokální svalová zátěž

Zjednodušeně se jedná o zvýšenou námahu v místě svalové skupiny, nebo svalu a okolních tkání při výkonu práce končetinami. Pokud chceme hodnotit lokální svalovou zátěž, zjišťují se a posuzují vynakládané svalové síly, dále pracovní polohy a počty pohybů, které při průměrné osmihodinové směně člověk vykoná. 

 

Odhalení a měření lokální svalové zátěže

Jak odhalit a změřit lokální svalovou zátěž? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Existují různé metody, jako je například integrovaná elektromyografie, se kterou se v praxi setkáte nejčastěji. Jedná se o zjištění náročnosti práce horních končetin, konkrétně se zaměřuje na svalové skupiny flexorů (ohybačů) a extenzorů (natahovačů). Hodnotí se stupně svalové náročnosti a počet pohybů, díky čemuž je možné identifikoval činnosti, při kterých je překročena maximální svalová síla. Následuje stanovení nápravných opatření, optimalizace činností a prostředí výkonu práce.

Odborné hodnocení nebo autorizované měření zátěže můžou provádět pouze laboratoře s oprávněním.

 

Ergonomie 

Vlivem častějších výskytů zdravotních problémů způsobených pracovním prostředím vznikla Ergonomie jako obor, který se zabývá optimalizací potřeb, pracovních podmínek a prostředí člověka. 

Nejčastěji se setkáváme se stanovením vhodných rozměrů a dispozic nábytku, jeho uspořádání a designu s ohledem na vzdálenost a prostor, ve kterém se objekty nachází. 

Co ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců?

-       Vybavení pracoviště (pracovní židle, stůl, vybavení)

-       Pracovní prostor (celková dispozice – velikost, uspořádání)

-       Druh práce (fyzická, psychická, senzorická)

-       Pracovní poloha, pohyby a činnosti

-       Doba výkonu práce

-       Zdravotní dispozice (nemoc, handicap, duševní pohoda)

-       Fyziologické vlastnosti (pohlaví, věk, hmotnost)

-       Mikroklimatické podmínky pracoviště

 

Ergonomie pracovního místa

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se především o dispozice objektů. Pomoci moderních metod a biomechanických analýz lze zhodnotit, jak dlouho a také jak často jsou zaměstnanci v pracovních polohách, které se dělí do skupin přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné. Při tvorbě návrhu úprav a uspořádání je třeba se zaměřit nejen na vybavení pracoviště, ale také na individuální fyzické a duševní vlastnosti a schopnosti pracovníka. 

Co charakterizuje pracovní místo?

Při kontrole a analýze pracovního místa se zaměřuje především na:

-       Pracovní poloha

-       Pracovní pohyby

-       Zorné podmínky

-       Pracovní rovina

-       Pracovní stůl a židle

-       Rozmístění ovladačů, hmatníků a sdělovačů

-       Všeobecné pracovní podmínky

 

Ergonomie pracoviště 

Ergonomie pracoviště je po ergonomii pracovního místa ucelení místa výkonu, aby bylo přizpůsobeno fyzickým a duševním potřebám zaměstnanců. K zajištění existují soubory technik, znalostí a prostředků. Ergonomicky navržená pracoviště nejen zvyšují efektivitu a produktivitu práce, ale zároveň zrychlují pracovní procesy.

 

V případě zájmu o vybraná měření je možné se obrátit na tyto kontakty:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz