Ergonomická měření | Renturi.cz

Ergonomická měření

Navazujeme na předchozí článek, kde jsme Vám představili, co ergonomie znamená a co vše do této oblasti spadá. V tomto článku se budeme věnovat způsobům ergonomického měření a konkrétním oblastem.

Ergonomická měření

Pokud se rozhodnete nechat si zhodnotit a změřit ergonomii na pracovišti naší laboratoří Renturi, bude pro získání celkových výsledných hodnot a návrhu opatření potřeba několik kroků. Měření lze také provádět jednotlivě, nicméně všechny dílčí části jsou navzájem silně provázány.

Pro měření lokální svalové zátěže a maximální svalové síly u nás v Renturi využíváme metodu integrované elektromyografie, také známé jako EMG křivka. Při měření lokální svalové zátěže je sledována činnost svalů pomocí speciálních elektrod.

K měření maximální svalové síly je taktéž využívána metoda integrované elektromyografie (EMG), kde se měří změny flexorů a extenzorů obou horních končetin.

 

A jak to probíhá?

1.     Naši odborníci se dostaví přímo k vám na pracoviště.

2.     Měření bude probíhat u pracovníků, kteří jsou na dané pozici dostatečně zapracováni.

3.     Těmto pracovníkům budou pomocí přístroje EMG Holter snímány vstupné data.

4.     Svalová síla bude pracovníkům měřena pomocí tenzometru při výkonu určených pohybů.

5.     Proces měření probíhá po celou dobu výkonu běžné práce pracovníka.

6.     Naši odborníci následně provedou analýzu pracovních podmínek a zpracují všechna získaná data.

7.     Nakonec obdržíte konkrétní výstupy měření.

 

Výsledky jsou porovnány s platnými hygienickými limity dle současné platné legislativy. Zjistíte tak, zda dynamické a statické složky práce pracovních pozic ve vaší firmě těmto limitům a legislativě odpovídají.

V případě zájmu o vybraná měření je možné se obrátit na tyto kontakty:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz