Čím se zabývají laboratoře fyziologie práce a jaké jsou její přínosy pro podnik? | Renturi.cz

Čím se zabývají laboratoře fyziologie práce a jaké jsou její přínosy pro podnik?

Správná fyziologie práce vede k větší efektivitě a lepším pracovním výkonům. V případě nedostatků se pracovní výkony zhoršují a může dojít k vzniku zdravotních komplikací. Co to ale fyziologie práce vlastně je a jak předejít nejrůznějším potížím?

Čím se zabývají laboratoře fyziologie práce a jaké jsou její přínosy pro podnik?

Hovoříme-li o fyziologii práce, máme tím na mysli všestranný fyziologický pohled na vztah člověka a vnějšího prostředí, které jej obklopuje v pracovním životě. Tento vzájemný vztah totiž úzce souvisí s podávanými pracovními výkony. Nadměrná fyzická zátěž či špatná ergonomie pracovního místa mohou nejenom negativně ovlivnit momentální pracovní výsledky, ale v dlouhém časovém úseku mohou vyvolat tzv. nemoci z povolání. 

Nesprávná ergonomie vede ke svalovému napětí, špatnému držení těla nebo například chronické bolesti zad. Nadměrná fyzická zátěž dokáže negativně ovlivnit pohybový aparát, cévní a dýchací systém. Dlouhodobá jednostranná svalová zátěž může vést k přetěžování šlach. Následků u těchto problematik může být daleko více, ale podstatné je, že všem se dá předejít. A co více, správnou úpravou pracovních podmínek lze dojít ke zlepšení pracovních výkonů.

Každý zaměstnavatel by měl myslet na zdraví svých zaměstnanců. V těchto případech platí, že nejlepší ochrana je prevence. Lidé, kteří jsou ve firmách odpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, se mohou obrátit na odborné laboratoře, ty pak zajišťují potřebná měření.

Laboratoř fyziologie práce Renturi může Vaší společnosti nabídnout specializované služby autorizovaného měření a hodnocení ergonomie pracovních poloh, celkové fyzické zátěže či lokální svalové zátěže. Získané výsledky měření, které jsou akceptovány hygienickými stanicemi, jsou následně doplněny o odborné poradenství. Doporučení na úpravy pracovního postupu, technologií nebo ergonomické úpravy pracovního prostředí zajistí lepší fyzický stav zaměstnanců, a zároveň budou odpovídat možnostem zaměstnanců, ale také legislativním požadavkům. 

Mnoho odborníků se shoduje, že lidé jsou ve firmě to nejdůležitější. Proto by zaměstnavatelé tuto problematiku neměli brát na lehkou váhu. Péče o zdraví zaměstnanců by tak měla být součástí každého pracovního prostředí. 

Pokud máte zájem o služby Laboratoře Renturi, nebo chcete získat další informace včetně nezávazné kalkulace, můžete využít tyto kontaktní informace:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz